Αν εμφανισθεί το μήνυμα “Χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης που δεν υποστηρίζεται…”, πρέπει να αλλάξεις στη registry το κωδικό συμβατότητας του internet explorer.

Περιγραφές τιμών (δεκαδικά)

11001 Internet Explorer 11. Webpages are displayed in IE11 edge mode, regardless of the !DOCTYPE directive.
11000 IE11. Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE11 edge mode. Default value for IE11.
10001 Internet Explorer 10. Webpages are displayed in IE10 Standards mode, regardless of the !DOCTYPE directive.
10000 Internet Explorer 10. Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE10 Standards mode. Default value for Internet Explorer 10.
9999 Windows Internet Explorer 9. Webpages are displayed in IE9 Standards mode, regardless of the !DOCTYPE directive.
9000 Internet Explorer 9. Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE9 mode. Default value for Internet Explorer 9.
8888 Webpages are displayed in IE8 Standards mode, regardless of the !DOCTYPE directive.
8000 Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE8 mode. Default value for Internet Explorer 8
7000 Webpages containing standards-based !DOCTYPE directives are displayed in IE7 Standards mode. Default value for applications hosting the WebBrowser Control.

Η τιμή βρίσκεται στη registry

και είναι διαφορετική σε κάθε εκτελέσιμο αρχείο. Για παράδειγμα στις πωλήσεις αλλάζουμε τη τιμή του “pvlhseis.exe”.

 

Εφόσον ξέρουμε την διεύθυνση που καλείται (url), μπορούμε εναλλακτικά να κάνουμε την αλλαγή μόνο για τη συγκεκριμένη διεύθυνση χρησιμοποιώντας το ειδικό λογισμικό που διαθέτει η microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/internet-explorer/ie11-deploy-guide/fix-compat-issues-with-doc-modes-and-enterprise-mode-site-list