Σύμπτωμα: Όταν προσπαθείς να εγκαταστήσεις την EMDI στον υπολογιστή σου που τρέχει Windows Vista, η εγκατάσταση ολοκληρώνεται κανονικά, αλλά το πρόγραμμα βγάζει σφάλμα κατά την έναρξή του

Αιτία: Όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα ελέγχου λογαριασμού χρήστη (UAC) των Windows Vista, μπλοκάρεται εσφαλμένα η λειτουργία του προγράμματος

Λύση: Μπορείς με ασφάλεια να απενεργοποιήσεις τον έλεγχο λογαριασμού χρήστη (UAC), μέσα από τον Πίνακα Ελέγχου των Windows, στην κατηγορία Ασφάλεια. Μόλις απενεργοποιήσεις τον έλεγχο και επανεκκινήσεις τον υπολογιστή σου, η EMDI Εμπορική Διαχείριση ξεκινά κανονικά και είναι προσπελάσιμες όλες οι λειτουργίες της.