Νέα γέφυρα σύνδεσης EMDI με υποσυστήματα της Nixdorf Beetle.
Ελέγχει μέσω activex, που παρέχει η ίδια η εταιρία, την οθόνη ταμείου, το συρτάρι και ζυγαριά.

Τα αρχεία που χρειάζονται μπορείς να τα κατεβάσεις δωρεάν από εδώ:

https://www.sbzsystems.com/download/opos.exe

https://www.sbzsystems.com/download/nixdorf-beetle.rar

Η EMDI για να ελέγξει τις αντίστοιχες συσκευές παράγει 3 αρχεία που διαγράφονται άμεσα μετά τη χρήση τους από την εφαρμογή opos.exe:

Το αρχείο oposdisplay.tmp παράγεται από την EMDI ως εξής:

Το αρχείο oposscale.tmp παράγεται από την EMDI ως εξής:

και σαν απάντηση απο το opos.exe το αρχείο:

που περιέχει: