Η EMDI έχει τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών σε μορφή PDF και άμεσης αποστολής σε email.

Στο αρχείο htm2pdf.ini, στο φάκελο C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI, μπορείς να ρυθμίσεις τα κενά γύρω από τη φόρμα (margins).

Επίσης εναλλακτικά μπορείς να αντικαταστήσεις το αρχειο htm2pdf.exe με αυτό το αρχείο που αναπαράγει σε πολλές περιπτώσεις καλύτερα αρχεία pdf:
https://www.sbzsystems.com/download/htm2pdf.exe

Σε περίπτωση που βγάλει μήνυμα “msvcp140.dll missing” πρέπει να γίνει εγκατάσταση:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53840