1. Όταν το συρτάρι συνδέεται μέσω σειριακής απαιτείται ρύθμιση του sposbridge για τη διασύνδεση με την EMDI.

Οι ρυθμίσεις για το αρχείο sposbridge.ini είναι οι εξής:

*Όπου parity, stopbits, databits, BaudRate, Port οι ρυθμίσεις της σειριακής θύρας του υπολογιστή και title ένα απλό κείμενο-τίτλος

2. Όταν το συρτάρι συνδέεται σε θερμικό εκτυπωτή αρκεί να γίνει σωστή ρύθμιση για το άνοιγμά του στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή από τον πίνακα ελέγχου, καθώς και να είναι ρυθμισμένος στην εκτύπωση των αντίστοιχων παραστατικών στις ρυθμίσεις της EMDI.

**Προσοχή: αν υπάρχει sposbridge (ή και oposbridge), στο αντίστοιχο .ini αρχείο δεν θα πρέπει να έχει οριστεί η μεταβλητή title (πρέπει να είναι Title= ).