Ρυθμίσεις για το αρχείο sposbridge.ini

[Drawer]
hexcommands=$1B$70$00$0D$0A$0C
parity=None
stopbits=1
databits=8
BaudRate=9600
Port=COM1
Title=drawer