Μπορείτε να κατεβάσετε τους drivers (FDUSBx64_setup για την αναγνώριση της θύρας και FPDriver-x64_GR_1.17I) από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.dropbox.com/s/wcfg1n57a5qxfzu/INCOTEX133_API_Documentation.rar?dl=0

Αφού γίνει η εγκατάσταση, οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στον FPDriver είναι οι εξής:

Στις ρυθμίσεις–>αγορές/πωλήσεις–>παραστατικά η φόρμα της λιανικής πρέπει να οριστεί αντίστοιχα σε C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\receipt.txt και εκτύπωση σε αρχείο, το οποίο θα έχει την παρακάτω μορφή:

 

 

 

Τέλος στις ρυθμίσεις–>ΦΠΑ πρέπει να οριστούν τα αντίστοιχα τμήματα της ταμειακής (Κωδικός ταμειακής):

 

 

 

Δείγμα layout απόδειξης για την ταμειακή μηχανή INCOTEX133

Δείγμα με ΠΟΣΟΤΗΤΑ + ΤΙΜΗ + Περιγραφή Είδους

R_TRP “7DAYS ΦΡΥΓΑΝ” 4 * 1.50 V3

R_TRP “7DAYS MINI Κ” 2 * 2.00 V3

R_TRP “7DAYS MINI Κ” -2 * 2.00 V3

R_TRP “ABSOLUT VODK” 1 * 19.90 V4

R_DMA -10.00

R_PM1 50.00

Επεξήγηση format

1η , 2η , 4η γραμμές detail πωληθέντων ειδών:

 • Ξεκινάει πάντα με την εντολή R_TRP
 • Κατόπιν ακολουθεί μεταξύ quotes η περιγραφή του είδους (μέγιστο μήκος 20)
 • Κατόπιν της περιγραφής του είδους καταγράφεται στο πρώτο ψηφίο η ποσότητα πώλησης, μετά ακολουθεί το σύμβολο * και μετά η τιμή πώλησης μονάδος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με διαχωριστή δεκαδικών το σύμβολο “.”.
 • Μετά την τιμή πώλησης μονάδος ακολουθεί η τιμή κωδικού ΦΠΑ η οποία θα πρέπει να έχει τις εξής τιμές αναλόγως του ΦΠΑ
  • V1 για ΦΠΑ 0%
  • V2 για ΦΠΑ 6%
  • V3 για ΦΠΑ 13%
  • V4 για ΦΠΑ 23%
  • V5 για ΦΠΑ 36%
 • Σε περίπτωση που υπάρχει έκπτωση στην γραμμή σε κάποιο είδος τότε μετά από την εντολή R_TRP και σε καινούργια γραμμή θα πρέπει να ακολουθεί η εντολή R_DMA με την αξία έκπτωσης με αρνητικό πρόσημο και με διαχωριστή δεκαδικών το σύμβολο “.” (π.χ R_DMA -10.00 όπως στην γραμμή 5).

Αντίστοιχη με την εντολή R_DMA είναι και η εντολή R_DMP με ποσοστό έκπτωσης αντί αξία έκπτωσης.

Συνίσταται όμως για λόγους στρογυλλοποιήσεων η χρήση της εντολής αξιακής έκπτωσης.

3η γραμμή : Στην 4η γραμμή είναι παράδειγμα επιστροφής με αρνητικό πρόσημο πριν την

ποσότητα.

6η γραμμή : Είναι υποχρεωτική, εντολή R_PM1 κλείνει την απόδειξη και εκτυπώνει το λεκτικό “ΜΕΤΡΗΤΑ” με το αντίστοιχο ποσό που ακολουθεί. Στην περίπτωση που το ποσό είναι μεγαλύτερο από την αξία πώλησης εκτυπώνονται και τα ρέστα.