Μπορείτε να κατεβάσετε τους drivers (FDUSBx64_setup για την αναγνώριση της θύρας και FPDriver-x64_GR_1.17I) από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.dropbox.com/s/wcfg1n57a5qxfzu/INCOTEX133_API_Documentation.rar?dl=0

Αφού γίνει η εγκατάσταση, οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στον FPDriver είναι οι εξής:

Στις ρυθμίσεις–>αγορές/πωλήσεις–>παραστατικά η φόρμα της λιανικής πρέπει να οριστεί αντίστοιχα σε C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\receipt.txt και εκτύπωση σε αρχείο, το οποίο θα έχει την παρακάτω μορφή:

Τέλος στις ρυθμίσεις–>ΦΠΑ πρέπει να οριστούν τα αντίστοιχα τμήματα της ταμειακής (Κωδικός ταμειακής):