Αν η EMDI δεν ξεκινάει και εμφανίζεται το μήνυμα:

  • δεν έχει εγκατασταθεί
  • δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
  • έχει σταματήσει η λειτουργία της

Άνοιξε τη γραμμή εντολών σαν διαχειριστής και τρέξε την εντολή:

Η βάση δεδομένων θα ξεκινήσει ξανά.

Αν δεν ξεκινήσει άμεσα ή μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, τότε πρέπει να επαναεγκαταστήσεις τη firebird.