Για την σωστή σύνδεση της EMDI με ταμειακή μηχανή χρησιμοποιώντας το FISLINK πρέπει να γίνουν τα εξής:

Στις Γενικές ρυθμίσεις
Δεκαδικά αξίας μονάδων: 2
Δεκαδικά συνόλων: 2
Δεκαδικά ψηφία ποσοστών: 0
Δεκαδικά ποσοτήτων: 2

Αποθήκη/Υπηρεσίες->ΦΠΑ
Ορισμός κωδικών ταμειακής

Φόρμα (υποχρεωτικά ANSI)
C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI Retail POS\forms\form_fislink.1

Στον driver
Αρχείο:           form_fislink
Διαδρομή:      C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI Retail POS\forms\form_fislink\

Επίσης, θα πρέπει να απενεργοποιηθεί το UTF8 στις ρυθμίσεις σχεδιασμού παραστατικών, αφού η ταμειακή υποστηρίζει μόνο χαρακτήρες ANSI.

 

Το FISLINK είναι ενα ενδιάμεσο πρόγραμμα το οποίο (μέσα απο το αρχείο παραμέτρων που διαθέτει) ελέγχει για την ύπαρξη ενός αρχείου στον δίσκο και προσπαθεί να το εκτυπώσει.

Η μορφή του αρχείου που δημιουργείται απο το ΕΜΠΟΡΙΚΟ πρέπει να είναι οπως το κάτωθι δείγμα.
Το όνομα του αρχείου που εκδίδεται απο το εμπορικό καλό θα είναι να εχει σαν extention .1
π.χ te.1 γιατί ο driver ψάχνει στην συγκεκριμένη διαδρομή για όλα τα αρχεία .1, .2, .3 ,,,,

Το αρχείο αποτελείται θεωρητικά απο δύο μέρη:

* το επαναλαμβανόμενο τμήμα που μπορεί να περιέχει δύο γραμμές

  1. την γραμμή “plu” που περιέχει περιγραφή,ποσότητα,αξία,φπα,τμήμα
  2. την γραμμή “mod” που χρησιμοποιείται για να δίνει έκπτωση αξιακή ή ποσοστού

στην γραμμή plu. (δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξή της).

* το τμήμα συνόλων που μπορεί να περιέχει

  1. την γραμμή “dis” εκπτωση συνόλου
  2. “to1” έως “to4” διαφορετικοί τρόποι εξόφλησης

ΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

“plu” 00-0004      ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 4                   1.000      1.00       19 1
“mod” – %

“dis”
“to1”  1      1.00
“to2”  1
“to3”  1
“to4”  1

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

“plu” πεδίο σταθερό  (θέση 1 μήκος 5)                                                   απαραίτητο.

00-0004 κωδικός είδους (θέση 7 μήκος 12)                                              οχι απαραίτητο

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 4 Περιγραφή είδους (θέση 20 μήκος 25)
μόνο οι 14 πρώτοι χαρακτήρες εκτυπώνονται στη ταμειακή MICROPOS

1.000 ποσότητα      (θέση 48 μήκος 7)  δεξιά στοίχηση (δηλ να τελειώνει στην στήλη 54)   απαραίτητο

1.00 αξία είδους   (θέση 59 μήκος 6)  δεξιά στοίχηση (δηλ να τελειώνει στην στήλη 64)   απαραίτητο

19 ποσοστό ΦΠΑ   (θέση 72 μήκος 2)  δεξιά στοίχηση (δηλ να τελειώνει στην στήλη 73)   απαραίτητο
μπορεί να παίρνει και τιμές 4.50, 9.00,  19.00 ….(να τελειώνει στην στήλη 73)

1 Κατηγορία ΦΠΑ  1= 4,50%  2= 9%  3=19%  4=36%  5=0%
Είναι το ΤΜΗΜΑ που θά γίνεται η εκτύπωση στην ταμειακή

“mod” χρησιμοποιείται για έκπτωση είδους                                             οχι απαραίτητο

“dis” χρησιμοποιείται για έκπτωση συνόλου                                            οχι απαραίτητο

“to1” 1      1.00
“to1”  σταθερό πεδίο απαραίτητο για σύνολο με ΜΕΤΡΗΤΑ                              απαραίτητο
1 = πρώτος τρόπος εξόφλησης
1.00   αξία τρόπου εξόφλησης θέση 12 μήκος7 δεξιά στοίχηση ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
“to2” 2      2.00
2 = δεύτερος τρόπος εξόφλησης π.χ ΠΙΣΤ.ΚΑΡΤΑ
2.00   αξία τρόπου εξόφλησης θέση 12 μήκος7 δεξιά στοίχηση ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

“prg” χρησιμοποιείται για να στέλνουμε κατευθείαν εντόλές πρωτοκόλου.
π.χ “prg” 100R1TMHMA1 για Micropos

“com” χρησιμοποιείται για εκτύπωση σχολίων

ΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ με εκπτωση αξιακή

“plu” 00-0004      ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 4                   1.000      5.00       19 1
“mod” -100

ΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

“plu” 00-0004      ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 4                   1.000      1.00       19 1
“mod” -10%

ΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ με ΣΧΟΛΙΑ για Μicropos-Hitec
Στην ταμειακή MICROPOS θα πρέπεινα προγραμματίσουμε το ΕΙΔΟΣ 10 να ανήκει στο Τμημα 5 και ΦΠΑ 5
και το ΤΜΗΜΑ 5 να ανήκει στην κατηγορία ΦΠΑ 5
Στην ταμειακή Hitec δεν χρειάζεται να προγραμματίσουμε είδος.Τα σχόλια προτείνεται
να ειναι στο πάνω μέρος της απόδειξης

ΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ με χρηση ΑΛΛΑΓΗΣ
Θα πρέπει η ποσότητα να έχει αρνητικό πρόσημο.Επίσης το ποσό της αλλαγής να ανήκει
στην ίδια κατηγορία ΦΠΑ με ίσης ή μικρότερης αξίας με το πωληθέν είδος.

ΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

“plu” 00-0004      ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 4                   1.000      1.00       19 1
“mod” -10%

“to1”  1      0.50
“to2”  2      0.50

ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΆΡΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΙCROPOS

E2 Τελος Χαρτιου στην Ταμειακη
E5 Πατήθηκε ποσό μεγαλύτερο του αρχικού ποσού αλλαγής
E6 Λαθος Χειρισμος Στην Ταμειακη
Ε9 Προβλημα εκτυπωτη (Πατήστε 90 και ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ)
Ε40 Παράσιτα Ρεύματος (Πατήστε 90 και ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ)
E44 Υπερβαση Οριου Ποσου.
E50 noise on the serial channel
E51 parity error check the serial communication parameters
E53 Λαθος στην επικοινωνια. check the serial communication parameters
E54 Time Out (5sec) The ECR is not able to Transfer data.
E57 illegal function  Function not allowed in keyboard simulation
E69 Λαθος στοιχεια προς ταμειακη

ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΆΡΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ HITEC

ERR – 100    Πληκτρολόγηση ποσότητας μεγαλύτερη από την επιτρεπτή.
ERR – 101    Πληκτρολόγηση αξίας πώλησης μεγαλύτερη από την επιτρεπτή.
ERR – 102    Ανύπαρκτο είδος προς πώληση.
ERR – 103    Ανύπαρκτο τμήμα προς πώληση.
ERR – 104    Δεν εκτελείται καμία λειτουργία της μηχανής διότι είναι ημιτελής η εξόφληση μιας απόδειξης.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ , ( ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ για να δείτε το υπόλοιπο που εκκρεμεί ) και κλείστε την απόδειξη με τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής.
ERR – 105    Δεν εκτελείται καμία λειτουργία της μηχανής διότι βρίσκεται σε διαδικασία ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΑΝΤΙ.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και ολοκληρώστε την διαδικασία ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΑΝΤΙ .
ERR – 106    Δεν εκτελείται καμία λειτουργία της μηχανής διότι βρίσκεται σε διαδικασία ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙ.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και ολοκληρώστε την διαδικασία ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙ .
ERR – 106    Δεν εκτελείται καμία λειτουργία της μηχανής διότι βρίσκεται σε διαδικασία ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙ.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και ολοκληρώστε την διαδικασία ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙ .
ERR – 107    Δεν επιτρέπεται η διαδικασία ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ γιατί δημιουργείται αρνητική αξία ΦΠΑ .
Στο κλείσιμο της απόδειξης η μηχανή θα σας δείξει σε ποιο ΦΠΑ και πόσο είναι το αρνητικό ποσό.
Πιέστε  2 φορές ΑΚΥΡΩΣΗ και αμέσως μετά ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ για να μηδενίσει όλη η διαδικασία.
ERR – 108    Προσπαθείτε να εκτελέσετε μια ενέργεια π.χ πώληση , έκπτωση , αύξηση χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ανοιχτή απόδειξη .
ERR – 109    Προσπαθείτε να εκτελέσετε μια ενέργεια π.χ πώληση , έκπτωση , αύξηση χωρίς να υπάρχουν κινήσεις στην απόδειξη .
ERR – 110    Προσπαθείτε να εκτελέσετε μια λάθος ενέργεια ή μια διαδικασία χωρίς να έχετε πληκτρολογήσει σωστούς αριθμούς
π.χ πληκτρολογείτε ένα κωδικό barcode που μεταξύ των ψηφίων έχει πατηθεί ένα σύμβολο . Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ .
ERR – 111    Προσπαθείτε να κλείσετε μια απόδειξη χωρίς να έχετε πρώτα πληκτρολογήσει το ποσό προς εξόφληση.
Αυτό θα συμβεί αν ο τρόπος πληρωμής που επιλέξατε έχει προγραμματισμένη παράμετρο που απαιτεί
να πληκτρολογούμε ποσό προς εξόφληση πριν τον επιλέξουμε.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ , πληκτρολογήστε πρώτα το ποσό προς εξόφληση και μετά κλείστε την απόδειξη.
ERR – 112    Προσπαθείτε να κλείσετε μια απόδειξη και το ποσό που πληκτρολογήσατε είναι μεγαλύτερο από το ποσό προς εξόφληση ,
αλλά σε αυτό τον τρόπο πληρωμής δεν μπορεί να δώσει ρέστα και να υπάρχει αρνητικό ταμείο. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ , κλείστε την απόδειξη με άλλο τρόπο πληρωμής ή με τον ίδιο τρόπο αλλά με ποσό ίσο με την αξία της απόδειξης.
ERR – 113    Προσπαθείτε να κλείσετε μια απόδειξη χωρίς να έχετε πατήσει το πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ .
Αυτό συμβαίνει γιατί ο τρόπος πληρωμής που επιλέξατε έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε να πρέπει να πατηθεί πρώτα το ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ πριν το κλείσιμο της απόδειξης. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ , ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ και κλείστε την απόδειξη.
ERR – 114    Ο τρόπος πληρωμής που επιλέξατε ΔΕΝ μπορεί να δώσει ρέστα.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ, κλείστε την απόδειξη με άλλο τρόπο πληρωμής ή με τον ίδιο τρόπο αλλά με ποσό ίσο με την αξία της απόδειξης.
ERR – 115    Προσπαθείτε να εκτελέσετε μια λειτουργία που δεν επιτρέπεται γιατί υπάρχει ήδη ανοιχτή απόδειξη.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ , κλείστε την απόδειξη και μετά εκτελέστε την λειτουργία που θέλετε.
ERR – 116    Προσπαθείτε να εκτελέσετε μια διαδικασία ενώ είστε ήδη σε διαδικασία ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙ.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ , κλείστε την διαδικασία ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙ και μετά εκτελέστε την διαδικασία που θέλετε.
ERR – 117    Προσπαθείτε να κάνετε ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ενώ είστε σε διαδικασία ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΝΑΝΤΙ.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και κλείστε την ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ.
ERR – 118    Προσπαθείτε να κάνετε ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ ενώ είστε σε διαδικασία ΑΝΑΛΗΨΗ  ΕΝΑΝΤΙ.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και κλείστε την ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ.
ERR – 119    Προσπαθείτε να κλείσετε μια απόδειξη με λάθος κωδικό πληρωμής .
( Οι κωδικοί πληρωμής είναι από 1 έως 20 ).
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό πληρωμής.
ERR – 120    Προσπαθείτε να κάνετε μια πώληση με λάθος κωδικό τμήματος.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό τμήματος προς πώληση.
ERR – 121    Πληκτρολογήσατε ποσότητα εισιτηρίων με δεκαδικά που δεν επιτρέπεται.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και πληκτρολογήστε ακέραια ποσότητα εισιτηρίων.
ERR – 122    Προσπαθείτε να κάνετε έκπτωση / αύξηση με μηδενική τιμή αξίας ή ποσοστού.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και πληκτρολογήστε τιμή αξίας ή ποσοστού αντίστοιχα.
ERR – 123    Προσπαθείτε να κάνετε έκπτωση / αύξηση με υπέρβαση των ορίων αυτών.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και πληκτρολογήστε ποσό μέσα στα επιτρεπτά όρια.
ERR – 124    Προσπαθείτε να κάνετε πώληση τμήματος / είδους με μηδενική τιμή που δεν επιτρέπεται από τον νόμο.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και κάνετε την πώληση με αξία.
ERR – 125    Προσπαθείτε να κάνετε πώληση τμήματος / είδους που δεν ενεργό προς πώληση.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και κάνετε την πώληση σε ενεργό τμήμα / είδος.
ERR – 126    Δεν μπορείτε να πουλήσετε άλλα είδη / τμήματα στην απόδειξη.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και κλείστε την απόδειξη. Συνεχίστε τις πωλήσεις σε νέα απόδειξη.
ERR – 127    Υπέρβαση ορίου πώλησης στο σύνολο της απόδειξης.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και κλείστε την απόδειξη. Συνεχίστε τις πωλήσεις σε νέα απόδειξη.
ERR – 128    Δεν μπορεί να γίνει έκπτωση ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ σε μερικό σύνολο. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ.
ERR – 129    Δεν μπορεί να γίνει άλλη έκπτωση/αύξηση χωρίς πώληση. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ.
ERR – 130    Η ώρα / ημερομηνία στην μηχανή δεν είναι σωστή. Καλέστε τεχνικό.
ERR – 131    Υπάρχουν κινήσεις μέσα στην απόδειξη που οδηγούν σε αρνητικό ΦΠΑ.
Στο κλείσιμο της απόδειξης η μηχανή θα σας δείξει σε ποιο ΦΠΑ και πόσο είναι το αρνητικό ποσό.
Πιέστε  2 φορές ΑΚΥΡΩΣΗ και αμέσως μετά ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ για να μηδενίσει όλη η διαδικασία.
ERR – 132    Δεν μπορεί να γίνει έκπτωση/αύξηση χωρίς να πιεστεί να πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ , ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ και συνεχίστε.
ERR – 133    Δεν μπορεί να γίνει έκπτωση/αύξηση στο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ .
ERR – 134    Δεν υπάρχουν φορολογικά δεδομένα στην μνήμη εφορίας την περίοδο που ζητήσατε. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ.
ERR – 135    Η έκπτωση ή αύξηση ΔΕΝ είναι ενεργή. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ .
ERR – 136    Η ΜΝΗΜΗ ΕΦΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ .
ERR – 137    Δεν υπάρχουν κινήσεις για την εκτύπωση που ζητήθηκε. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ.
ERR – 138    Αδύνατη πρόσβαση του χειριστή στην λειτουργία. Πιέστε ΛΑΘΟΣ .
ERR – 139    Η ημέρα δεν έχει κινήσεις. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ .
ERR – 140    Λάθος ημερομηνία. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ . Καλέστε τεχνικό.
ERR – 141    Λάθος ώρα. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ. Καλέστε τεχνικό.
ERR – 142
ERR – 143    Υπάρχουν πωλήσεις στην διάρκεια της ημέρας. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ . Αφορά φάσεις προγραμματισμού όπου απαιτείται να πάρουμε πρώτα Ζ .
ERR – 144    Πρόσβαση έχει μόνο τεχνικός. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ. Καλέστε τεχνικό.
ERR – 149    Λάθος ΜΝΗΜΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ . Καλέστε τεχνικό.
ERR – 150    Υπέρβαση προγραμματισμού ειδών. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ . Δεν μπορείτε να προγραμματίσετε πάνω από 30000 είδη.
ERR – 151    Δεν επιτρέπεται ο προγραμματισμός αυτής της έκπτωσης/αύξησης . Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ.
ERR – 152    Ανύπαρκτος κωδικός πελάτη από τον Η/Υ. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ.
ERR – 153    Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ( ν.1234/9-10-2002 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ) ο κάθε συντελεστής ΦΠΑ έχει μοναδική τιμή δηλ. απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουμε σε δύο διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ την ίδια τιμή. Αν αυτό συμβεί , κατά την αποθήκευση των συντελεστών ΦΠΑ  στην οθόνη θα εμφανιστεί ένδειξη σφάλματος [ ERR – 153  ΙΔΙΟΣ ΦΠΑ ] Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και διορθώστε.
ERR – 154    Δεν επιτρέπεται πώληση μετά από καταχώρηση εισιτηρίων. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και κλείστε την απόδειξη.
ERR – 155    Έχουν συμπληρωθεί οι 25 καταχωρήσεις τίτλου. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ
ERR – 156    Πρέπει να γίνει ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ μέσα από την επιλογή του βασικού μενού ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ.
ERR –  157    Πρέπει να πάρετε υποχρεωτικά Ζ διότι έχει παρέλθει 24ωρο μετά την έκδοση της τελευταίας απόδειξης.
Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ .
ERR –  158    -Ανενεργή ΠληρωμήΠιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ

πηγή: ics.gr

 

***ΓΙΑ MIRKA***

  1. Μορφή για φόρμα απόδειξης  βάζω #EKP αντί για #EKX