Οι κωδικοί του παραστατικού για τη φορολογική σήμανση ορίζονται στις Ρυθμίσεις–>Παραστατικά βάσει αυτού του πίνακα.

Στις Ρυθμίσεις–>ΦΠΑ πρέπει να ορισθεί και η κατηγορία ΦΠΑ σήμανσης:
1: 6%
2: 13%
3: 24%
4: 36%
5: 0%

Τέλος, στις Γενικές Ρυθμίσεις θα πρέπει να έχει οριστεί το πεδίο ΑΦΜ στα Στοιχεία της Επιχείρησης.