Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ανοίγει η EMDI λόγω του ότι έχουν διαγραφεί οι κωδικοί χρήστη.

Πήγαινε

και διέγραψε το αρχείο «Όνομα χρήστη windows.prv»