Σχετικός σύνδεσμος:

Είσοδος στην εφαρμογή

 

Απόφαση ΓΓΔΕ (ΠΟΛ.1022/2014 και ΠΟΛ.1072/2014)

Οδηγίες Υποβολής (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1078/2014)
Συχνές ερωτήσεις  (ενημερωμένο 12.6.2014)
Βοήθημα (ενημερωμένο 11.3.2014)

Ο μορφότυπος των αρχείων που υποδέχεται (ενημερωμένο 23.1.2014)
XSD
Παράδειγμα XML

Excel (βοήθημα για δημιουργία αρχείου)
Επίσης, οδηγίες κλήσης και δείγμα κώδικα ως βοήθημα για την υλοποίηση client για το REST web service υποβολών.
Κλήση REST Service