Συνήθως αυτό σημαίνει ότι η βάση δεδομένων έχει χαλάσει.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρακάτω λύση επιδιορθώνει τη βάση:
Firebird 2.5

Firebird 3

 


Αν δεν διορθωθεί δοκίμασε τη παρακάτω λύση:

Πρώτα κάνουμε αντίγραφο

και μετά επαναφορά

Μπορείς να κατεβάσεις το λογισμικό μας, που κάνει αυτόματα τη διαδικασία, από εδώ.

 

Επίσης μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένα η διαδικασία και με το script:
https://raw.githubusercontent.com/sbzsystems/firebird-fix/main/fixdb.bat