Συνήθως αυτό σημαίνει ότι η βάση δεδομένων έχει χαλάσει.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρακάτω λύση επιδιορθώνει τη βάση:

 

Αν δεν διορθωθεί δοκίμασε τη παρακάτω λύση:

Πρώτα κάνουμε αντίγραφο

και μετά επαναφορά