Συνήθως αυτό σημαίνει ότι η βάση δεδομένων έχει χαλάσει.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρακάτω λύση επιδιορθώνει τη βάση: