Για την παραμετροποίηση των pdf πρέπει να πάμε στον κεντρικό φάκελο της EMDI C:/Program Files/SBZ Systems/EMDI/ και να ανοίξουμε το αρχείο htm2pdf.ini με ένα σημειωματάριο όπως στην φωτογραφία παρακάτω :

Χωρίς τίτλο

ανοίγοντας το αρχείο θα δούμε τις παραμέτρους που μπορούν να αλλαχθούν :

htm2pdf1

Αλλάζοντας μια μεταβλητή π.χ. στα Margins την Bottom σε -1 το κάναμε να μαζέψει το κάτω μέρος της φόρμας, αυτό έγινε επειδή άφηνε πολλά κενά και εκτύπωνε και σε δεύτερο χαρτί.

htm2pdf

Αφού την αλλάξουμε κάνουμε save για να πάρει την μεταβλητή