Η αναζήτηση πελατών, ειδών, παραστατικών κλπ. μπορεί αλλάξει παραμετροποιώντας το αρχείο:

C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\language\search.txt

Σε κάθε γραμμή ορίζουμε τα γράμματα που είναι κοινά κατά την αναζήτηση και τα βάζουμε ανάμεσα σε αγκύλες π.χ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την παραμετροποίηση: https://firebirdsql.org/refdocs/langrefupd25-similar-to.html