Στη περίπτωση προβλήματος σύνδεσης φορολογικού μηχανισμού της RBS και της ICS μέσω δικτύου:

  1. Ελέγχουμε το καλώδιο δικτύου
  2. Ανοίγουμε ένα browser και γράφουμε την ip του φορολογικού μηχανισμού ώστε να δούμε αν μπαίνει στο περιβάλλον διαχείρισης
  3. Ορίζουμε ως gateway και dns τη διεύθυνση του router
  4. Αν παρόλα αυτά δεν λειτουργεί, ελέγχουμε αν η ip του φορολογικού μηχανισμού είναι ελεύθερη και δεν τη χρησιμοποιεί κάποιο άλλο μηχάνημα.
  5. Στη περίπτωση που θέλουμε να το μοιράσουμε εξω από το χώρο μας μέσω internet, πρέπει να κάνουμε στο router forward τις θύρες 32768-65535 (ίσως και 22528-24576) στην ip του φορολογικού μηχανισμού καθώς και την 9104
  6. Για τη σύνδεση στο cloud με dyndns, η διεύθυνση στον driver θα πρέπει να είναι της μορφής http://*.dyndns.org