Στη περίπτωση προβλήματος σύνδεσης φορολογικού μηχανισμού της RBS και της ICS μέσω δικτύου:

  1. Ελέγχουμε το καλώδιο δικτύου
  2. Ανοίγουμε ένα browser και γράφουμε την ip του φορολογικού μηχανισμού ώστε να δούμε αν μπαίνει στο περιβάλλον διαχείρισης
  3. Ορίζουμε ως gateway και dns τη διεύθυνση του router
  4. Αν παρόλα αυτά δεν λειτουργεί, ελέγχουμε αν η ip του φορολογικού μηχανισμού είναι ελεύθερη και δεν τη χρησιμοποιεί κάποιο άλλο μηχάνημα.
  5. Στη περίπτωση που θέλουμε να το μοιράσουμε εξω από το χώρο μας μέσω internet, πρέπει να κάνουμε στο router forward τις θύρες 22528-24576 UDP (αν δεν δουλέψει όλο το εύρος 32768-65535) στην ip του φορολογικού μηχανισμού καθώς και την 9104. Αν θέλουμε πρόσβαση και στο περιβάλλον web τότε προωθούμε και τη θύρα 80 TCP
  6. Για τη σύνδεση στο cloud χωρίς στατική IP,  χρησιμοποιούμε την υπηρεσία dyndns και έτσι η διεύθυνση στον driver θα πρέπει να είναι της μορφής http://*.dyndns.org