Συνήθως το πρόβλημα δημιουργείται μετα από αναβάθμιση της firebird 2.5 σε 3.

Η λύση είναι:

  1. Απεγκαθιστούμε τη firebird
  2. Διαγράφουμε το φάκελο C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_3_0
  3. Διαγράφουμε το fbclient.dll από το φάκελο C:\Windows\SysWOW64
  4. Διαγράφουμε το msvcp100.dll από το φάκελο C:\Windows\SysWOW64
  5. Διαγράφουμε το msvcr100.dll από το φάκελο C:\Windows\SysWOW64
  6. Εγκαθιστούμε και πάλι τη firebird 3

 

Πληροφορίες που αφορούν τα αρχεία της firebird:
https://firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/user_manuals/html/qsg3-disk-locations.html