Για να δουλέψει ο οδηγός τύπου Β του DataTEC DataSIGN, σβήνουμε το αρχείο DATA.000 από τον φάκελο fmu της EMDI.

Λήψη: driver

Πηγή: datatec.gr

Στις ρυθμίσεις του λογισμικού τύπου Β της εταιρίας DataTEC:

Στις Ρυθμίσεις EMDI –> Αγορές/Πωλήσεις –> Φορολογική σήμανση επιλέγουμε “Απλή μορφή 3 e”:

και γράφουμε στα πεδία “ανάμεσα”

Στις Ρυθμίσεις –> Φ.Π.Α. πρέπει να έχουν οριστεί οι κατηγορίες σωστά, καθώς και στις Αγορές/Πωλήσεις –> Παραστατικά βάζουμε σήμανση ναι σε όσα παραστατικά πρέπει και τους αρ. παρ. σήμανσης (πληροφορίες εδώ):

 

Τέλος, στη φόρμα που έχεις επιλέξει πρέπει να συμπεριλάβεις  τη μεταβλητή  #SUM  μέσα στο <body> της html καθώς και το #YPO: