Στις ρυθμίσεις του λογισμικού τύπου Α της εταιρίας Solidus:

επιλέγουμε Χρήση Γραμμής Εντολών <! … >

Στις Ρυθμίσεις EMDI –> Αγορές/Πωλήσεις –> Φορολογική σήμανση επιλέγουμε «Απλή μορφή 2 e»:

και γράφουμε στα πεδία «ανάμεσα»

(* για την html ώστε να διαβάζει σωστά ανάμεσα στο <! >)

 

Τέλο, στη φόρμα που έχεις επιλέξει πρέπει να συμπεριλάβεις τη μεταβλητή  #SUM  μέσα στο <body> της html:

Οδηγίες κατασκευαστή