Για να δουλέψει ο οδηγός τύπου Β του Samtec, σβήνουμε το αρχείο DATA.000 από τον φάκελο fmu της EMDI.

Κατεβάζουμε το λογισμικού τύπου Β της εταιρίας technoran από εδώ και πάμε τις ρυθμίσεις:

Το I είναι αγγλικό !!!

 

Για την επιτυχημένη έκδοση θέλει ανάμεσα στο <<1>> και <<4>> πέντε κενά και ένα κενό μετά το <<4>>

 


Εφόσον ο φορολογικός μηχανισμός είναι δικτυακός και υπάρχει ανάγκη να συνδεθούν δύο ή περισσότεροι υπολογιστές σε αυτόν, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί η σύνδεση μέσω proxy στα μηχανήματα client.

Στο server, θα πρέπει να πάμε στο μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ > ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ και εκεί να ενεργοποιήσουμε την επιλογή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ PROXY SERVER, είτε για δικτυακή σύνδεση είτε για τοπική.

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε να ρυθμίσουμε σταθερή ip στον server καθώς και να ανοίξουμε την πόρτα 6000 στο τείχος προστασίας, ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στο φορολογικό μηχανισμό από όλα τα μηχανήματα.

Σε όλους τους υπολογιστές εκτός του server, θα πρέπει να πάμε στο μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ > ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ και εκεί να επιλέξουμε στον τρόπο σύνδεσης “Μέσω proxy”, καθώς και να βάλουμε την ip του server (*όποιος υπολογιστής είναι πρέπει να χει σταθερή ip).


 

Στις Ρυθμίσεις EMDI –> Αγορές/Πωλήσεις –> Φορολογική σήμανση επιλέγουμε “Απλή μορφή e”:

και γράφουμε στα πεδία “ανάμεσα”

Στις Ρυθμίσεις –> Φ.Π.Α. πρέπει να έχουν οριστεί οι κατηγορίες σωστά, καθώς και στις Αγορές/Πωλήσεις –> Παραστατικά βάζουμε σήμανση ναι σε όσα παραστατικά πρέπει και τους αρ. παρ. σήμανσης (πληροφορίες εδώ):

* Προσοχή!! Σε παραστατικό που ακυρώνει άλλο παραστατικό, η καταχώρηση πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε με αντιγραφή και να έχει οριστεί και στο αρχικό παραστατικό “Αρ. παραστατικού σήμανσης”

 

Τέλος, στη φόρμα που έχεις επιλέξει πρέπει να συμπεριλάβεις  τη μεταβλητή  #SUM  μέσα στο <body> της html καθώς και το #YPO:

 

** Προσοχή!! Για πιο παλιές εκδόσεις Windosw (1253):