Για να δουλέψει ο οδηγός τύπου Β του Samtec, σβήνουμε το αρχείο DATA.000 από τον φάκελο fmu της EMDI.

Στις ρυθμίσεις του λογισμικού τύπου Β της εταιρίας technoran:

Για την επιτυχημένη έκδοση θέλει στο κάτω μέρος 4 γραμμές κενές:

 


Εφόσον ο φορολογικός μηχανισμός είναι δικτυακός και υπάρχει ανάγκη να συνδεθούν δύο ή περισσότεροι υπολογιστές σε αυτόν, τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί η σύνδεση μέσω proxy στα μηχανήματα client.

Σε όλους τους υπολογιστές λοιπόν εκτός του server, θα πρέπει να πάμε στο μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ > ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ > ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ και εκεί να ενεργοποιήσουμε την επιλογή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ PROXY SERVER, όπως στην εικόνα παρακάτω.

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχάσουμε να ανοίξουμε την πόρτα 6000 στο τείχος προστασίας του server, ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στο φορολογικό μηχανισμό από όλα τα μηχανήματα.

 

 


Στις Ρυθμίσεις EMDI –> Αγορές/Πωλήσεις –> Φορολογική σήμανση επιλέγουμε “Απλή μορφή e”:

και γράφουμε στα πεδία “ανάμεσα”

Στις Ρυθμίσεις –> Φ.Π.Α. πρέπει να έχουν οριστεί οι κατηγορίες σωστά, καθώς και στις Αγορές/Πωλήσεις –> Παραστατικά βάζουμε σήμανση ναι σε όσα παραστατικά πρέπει και τους αρ. παρ. σήμανσης (πληροφορίες εδώ):

 

Τέλος, στη φόρμα που έχεις επιλέξει πρέπει να συμπεριλάβεις  τη μεταβλητή  #SUM  μέσα στο <body> της html καθώς και το #YPO: