Η ρύθμιση αυτή είναι απαραίτητη στη περίπτωση που θέλουμε να έχουμε πάνω από 1 εγκατάσταση στον ίδιο υπολογιστή.

Στο settings.ini του κεντρικού φακέλου πρόσθεσε τις παρακάτω γραμμές για να αλλάξεις βάση και κωδικό:
{codecitation}
[DB]
alias=όνομα βάσης
password=κωδικός βάσης
{/codecitation}
Να σημειωθεί ότι αυτή η ρύθμιση ισχύει για όλους τους χρήστες της εγκατάστασης.