Για τη ρύθμιση της ενσωματωμένης οθόνης πελάτη στο POS Alfa 90S:

 

1. Εγκαθιστούμε το spos.exe ή ενεργοποιούμε την επιλογή σύνδεση με συσκευές RS232 από τις επιλογές κατά την εγκατάσταση της EMDI.

 

2. Ρυθμίζουμε το αρχείο sposbridge.ini ακριβώς όπως παρακάτω:

 

3. Δίνουμε δικαιώματα EVERYONE στο φάκελο της EMDI, μέσα στον οποίο βρίσκεται εξάλλου και το spos.exe και το sposbridge.ini.

 

4. Όσον αφορά στην οθόνη πελάτη, θα πρέπει να κατεβάσουμε το πρόγραμμα ρύθμισης των ελληνικών χαρακτήρων της, από τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://sbzsystems.com/download/90s-vfd-tool.zip

 

5. Αφού αποσυμπιέσουμε το αρχείο, θα πάμε στον φάκελο 90S VFD TOOL και θα τρέξουμε το αρχείο VFD_Setup_v2.7_pavo.exe

 

6. Μέσα στο πρόγραμμα ρύθμισης και στο tab DOWNLOAD SETTING, θα επιλέξουμε τη θύρα COM2 της οθόνης πελάτη και τον αριθμό 9600 για το πεδίο Baud Rate.

 

7. Έπειτα, θα μετακινηθούμε στο tab COMMAND SEND και μέσα στο πεδίο Send Data (Hex) θα κάνουμε επικόλληση το:

και έπειτα θα πατήσουμε το πλήκτρο SEND για να στείλουμε την εντολή στην οθόνη πελάτη.

 

8. Έπειτα, θα μετακινηθούμε ξανά στο tab DOWNLOAD SETTING και θα πατήσουμε το πλήκτρο Restart VFD στο κάτω μέρος.

 

9. Για να ελέγξουμε ότι τα ελληνικά έχουν ρυθμιστεί σωστά, πηγαίνουμε στο tab DISPLAY TESTING, εισάγουμε τη φράση ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ στο πεδίο Testing Content και έπειτα πατάμε το πλήκτρο Send ώστε το κείμενο να σταλεί στη οθόνη. Ελέγχουμε την οθόνη για να διαπιστώσουμε ότι το κείμενο εμφανίζεται σωστά στα ελληνικά και με αυτό το βήμα ολοκληρώνεται η ρύθμιση.