Για τη ρύθμιση της ενσωματωμένης οθόνης πελάτη στο POS Alfa 57:

  1. Εγκαθιστούμε το spos.exe ή ενεργοποιούμε την επιλογή σύνδεση με συσκευές RS232 από τις επιλογές κατά την εγκατάσταση της EMDI.
  2. Ρυθμίζουμε το αρχείο sposbridge.ini ακριβώς όπως παρακάτω:

  3. Δίνουμε δικαιώματα EVERYONE στο φάκελο της EMDI, μέσα στον οποίο βρίσκεται εξάλλου και το spos.exe και το sposbridge.ini.