1. Τοποθετούμε το αρχείο synthbridge.exe στον φάκελο fmu του κεντρικού υπολογιστή
  2. Στις ρυθμίσεις του αρχείου synthbridge.exe, ακολουθούμε την παρακάτω δομή:

3. Σε όλους τους υπολογιστές, στις ρυθμίσεις της EMDI > Αγορές – Πωλήσεις > Φορολογική σήμανση, σβήνουμε τη θύρα από τις ρυθμίσεις φορολογικού και στον κατάλογο υπογραφών, βάζουμε απλά ένα \

 

Για να ενεργοποιηθεί ο συγκεκριμένος οδηγός πρέπει μεσα στο παραστατικό να υπάρχει η μεταβλητή #FMU και να είναι απενεργοποιημένη η σήμανση.