Κάνουμε εγκατάσταση του driver (κατεβάζοντάς τον από εδώ).

Οι βασικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στον driver:

  1. Για τη σύνδεση της ταμειακής με τον υπολογιστή, επιλέγουμε Carat στο dropdown, την θύρα com στην οποία την έχει δει ο υπολογιστής (την βρίσκουμε στη διαχείριση συσκευών) καθώς και το baudrate της.
  2. Για τη διασύνδεση με την EMDI, ορίζουμε τον φάκελο από τον οποίο θα τραβάει η ταμειακή τα αρχεία, συνήθως C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\form_carat (αν δεν υπάρχει τον δημιουργούμε) και την γραμμογράφηση σε Fislink

 

Στη συνέχεια ελέγχουμε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις να είναι όπως παρακάτω:

Οι βασικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην EMDI:

  1. Στις γενικές ρυθμίσεις τα δεκαδικά να είναι ως εξής:
  2. Στις αγορές/πωλήσεις το διαχωριστικό δεκαδικών να είναι η τελεία (.)
  3. Τέλος στα παραστατικά ορίζουμε η εκτύπωση της απόδειξης λιανικής να γίνεται σε αρχείο και η διαδρομή να είναι (συνήθως) C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\form_carat.1 .  Το αρχείο form_carat.1 μέσα στο forms θα πρέπει να είναι το εξής:
  4. Υπάρχει περίπτωση καμιά φορά να κόβει την κάθετο στα μετρητά και να χτυπάει ο driver γιατί τα σύνολα (τα ψηφία) είναι πολλά.Θα πρέπει ανάμεσα στο #ΜΕΤ~ να βάλω κενό για να έχει χώρο να τα πάρει  και να μην κόψει την κάθετο από τα μετρητά.