Κάνουμε εγκατάσταση του e-link (κατεβάζοντάς το από εδώ).

Αρχικά επιλέγουμε από πάνω Ρυθμίσεις:

Στη συνέχεια επιλέγουμε τύπο SAM4S EJ All Models και τη θύρα COM στην οποία έχει συνδεθεί η ταμειακή στον υπολογιστή (τη βρίσκουμε και από Διαχείριση συσκευών):

Μετά πάμε “Παράμετροι αρχείων εισόδου”, επιλέγουμε “Όλα τα αρχεία που περιέχονται σε συγκεκριμένο φάκελο” και βρίσκουμε το φάκελο που εκτυπώνεται η φόρμα από την EMDI:

 

Τέλος στην EMDI –> Ρυθμίσεις ορίζετε η εκτύπωση της Απόδειξης Λιανικής να γίνεται σε αρχείο και η διαδρομή να είναι κάτι σαν
C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\form_fiscalretail.1

Το αρχείο form_fiscalretail.1 μέσα στο forms θα πρέπει να είναι το εξής: