ΑΡΧΙΚΑ, θα πρέπει να γυρίσουμε την ταμειακή μηχανή σε κατάσταση φορολογικού εκτυπωτή, πληκτρολογώντας στο πληκτρολόγιό της 2370 + ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Fiscal Printer Driver από εδώ: http://www.datatec.gr/?q=node/1144 (στα Συνημμένα Αρχεία: FISCAL PRINTER _V1.043.zip)

Ρυθμίσεις στο Fiscal Printer Driver:

(Κάνω unzip το αρχείο Friscal Printer μέσα στο C και ανοίγω από εκεί το dataPRINT)

  • Στο Param — >Conn. Mode επιλέγετε τον τύπο σύνδεσης (rs232 για σύνδεση σειριακά στον υπολογιστή ή ethernet για σύνδεση πάνω στο router) και αντίστοιχα επιλέγετε την θύρα ή την ip.
  • Input file βάζετε την διαδρομή στην οποία θα γίνεται εκτύπωση του αρχείου από την EMDI (ότι έχετε ορίσει και στις ρυθμίσεις του EMDI).
  • Στο field separator θα πρέπει να έχει |
  • Επιλέγετε Auto Startup για αυτόματη εκκίνηση με τα Windows.

 

Ρυθμίσεις στην EMDI:

  • Στις ρυθμίσεις ορίζετε η εκτύπωση της Απόδειξης Λιανικής να γίνεται σε αρχείο και η διαδρομή να είναι κάτι σαν:
    C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\forms\form_dtec100.txt
  • Το αρχείο form_dtec100.txt μέσα στο forms θα πρέπει να είναι το εξής: