Ή σύνδεση με φορολογικούς μηχανισμούς της RBS και της ICS γίνονται με το πρόγραμμα SignLib – signmod και το DocMsign της MAT.

Ρυθμίσεις

  • Type                           Επιλογή τύπου σύνδεσης. Ethernet για δίκτυο
  • Serial port                 Σε περίπτωση που έχουμε επιλέξει σειριακή σύνδεση επιλέγουμε τη πόρτα
  • Ethernet IP               Αν έχουμε επιλέξει δικτυακή σύνδεση γράφουμε την IP. Για να χρησιμοποιήσουμε domain πρέπει υποχρεωτικά να βάζουμε το πρόθεμα http://
  • Signs folder              Ο φάκελος που αποθηκεύονται οι υπογραφές. Σε περίπτωση σύνδεσης πολλών θέσεων εργασίας σε ένα φορολογικό μηχανισμό, ο φάκελος αυτός πρέπει να είναι κοινός (κοινόχρηστος φάκελος fmu στο server). * Προσοχή: πρέπει να υπάρχει και ο τοπικός φάκελος fmu στις ρυθμίσεις της EMDI (συνήθως C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\fmu).
  • Server                        Για 1 θέση εργασίας πρέπει να είναι τσεκαρισμένο (είτε η σύνδεση είναι usb είτε σε δίκτυο). Σε περίπτωση σύνδεσης πολλών θέσεων εργασίας τσεκάροντας επιλέγουμε ποιά μοναδική θέση εργασίας λειτουργεί ως server. Από αυτή τη θέση γίνεται ημερήσιο Ζ και αποστέλλονται πληροφορίες στην ΑΑΔΕ
  • One instance            Όταν είναι τσεκαρισμένη η επιλογή, μπορεί να τρέχει ταυτόχρονα μόνο 1 εφαρμογή
  • Retries                       Όταν αποτυγχάνει η έκδοση υπογραφής μπορούν να γίνουν όσες προσπάθειες ορίσουμε

 

Ενδεικτικά, ο κοινός φάκελος υπογραφών. Το αρχείο reg.ini περιέχει βασικά στοιχεία υπογραφών που προέρχονται από το server

 

και ο φάκελος που βρίσκεται το signmod, μέσα στο φάκελο εγκατάστασης της EMDI

 

Πρόβλημα λειτουργίας

Αν δεν ανεβάζει τα αρχεία s στο esend, στο κλειδί

ορίζουμε τη διαδρομή που βρίσκεται το αρχείο s που θέλουμε

 

Όταν δεν λειτουργεί ο driver ή βγάζει μήνυμα λάθους

τότε, σε αυτόν τον υπολογιστή – χρήστη, διαγράφουμε το κλειδί:

Αν δεν σβήνει, σβήνουμε το LastPostedZno στον υποφάκελο του DocMsign

Σε περίπτωση που τρέχει σε επίπεδο χρήστη (σε cloud ή σε server με RDP) τότε αναζήτησε το σειριακό του φορολογικού μηχανισμού στο

ώστε να βρεις το DocMsign

πχ

Ο κάθε χρήστης σε ένα server έχει τη δική του καταχώρηση.