Η EMDI δίνει τη δυνατότητα να γίνεται ταυτόχρονη χρήση της ίδιας εφαρμογής , πχ. πωλήσεις (pvlhseis.exe), με διαφορετικές ρυθμίσεις. Δημιουργούμε μια συντόμευση για την αντίστοιχη εφαρμογή και στην έβδομη παράμετρο βάζουμε ένα οποιοδήποτε κλειδί:

Στο παραπάνω παράδειγμα δημιουργείται μέσα στο φάκελο “personal” ο υποφάκελος “test”, που μέσα ορίζεται η βάση δεδομένων και όλες οι σχετικές ρυθμίσεις.

Αν μέσα στην έβδομη παράμετρο συμπεριλαμβάνεται η φράση “nw_” τότε δεν ορίζεται η βάση δεδομένων που βρίσκεται στο νέο φάκελο (στο παράδειγμά μας, στο φάκελο “personal/test/”).