Για να λειτουργούν 2 συνδέσεις ταυτόχρονα (πχ για σύνδεση και με ePUMA και με ELBIS ταυτόχρονα)
φτιάχνουμε 2 συντομεύσεις στην εκκίνηση και τρέχουμε τη μία με παράμετρο “1” όπως φαίνεται παρακάτω:


έτσι δημιουργούνται 2 .ini αρχεία με τις διαφορετικές ρυθμίσεις της κάθε εφαρμογής.