Πηγαίνουμε My compyter-> C -> program files -> sbz systems -> EMDI ->dbs -> Main fdb ->
κάνουμε copy την διαδρομή.

Ανοίγουμε το αρχείο settings.ini και βρίσκουμε τη μεταβλητή path

Ελέγχουμε την διαδρομή και αν δεν είναι η σωστή τη διορθώνουμε.