Στις ρυθμίσεις -> Φορολογικές συνδέσεις -> Αντιστοίχιση μεταβλητών ρυθμίζουμε το παραστατικό “Ενοίκια” που χρησιμοποιούμε με τις παρακάτω μεταβλητές