Στις ρυθμίσεις -> Φορολογικές συνδέσεις -> Αντιστοίχιση μεταβλητών ρυθμίζουμε το παραστατικό “Iδιοχρησιμοποίηση” που χρησιμοποιούμε με τις παρακάτω μεταβλητές