Στις ρυθμίσεις -> Φορολογικές συνδέσεις -> Αντιστοίχιση μεταβλητών ρυθμίζουμε τα παραστατικά που χρησιμοποιούμε ως τίτλο κτήσης

Ο ΦΠΑ του παραστατικού θα πρέπει να ορισθεί ως “Εγγραφές χωρίς ΦΠΑ”