Σε κάποιες αναφορές κατά την εκτέλεσή τους δημιουργείται ένας πρόχειρος πίνακας που σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί πρόβλημα.

Η λύση είναι να διαγράψουμε αυτό το πίνακα: