Στις ρυθμίσεις υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης κειμένου που μπαίνει στο τέλος εκτύπωσης κάθε παραγγελίας.

Στο κείμενο μπορούν να συμπεριληφθούν οι παρακάτω μεταβλητές:

#TEL   Τηλέφωνο πελάτη
#MOB   Κινητό πελάτη
#EML   E-mail πελάτη
#NAM   Επωνυμία