Το αρχείο ρύθμισης park.ini βρίσκεται στο φάκελο του αρχείου EMDI (συνήθως C: \ Program Files (x86) \ SBZ συστήματα \ EMDI \ emdi park) και μπορεί να επεξεργαστεί με το σημειωματάριο των Windows:

Settings analysis

  • receiptform                έντυπο παραλαβής από υπηρεσία
  • ticketform                  έντυπο παραλαβής εισόδου για την παραλαβή του οχήματος
  • customercode             κωδικό πελάτη για έγγραφα
  • outbound                    τον κωδικό γραμμής παραλαβής του εγγράφου υπηρεσίας
  • inbound                      κώδικα παραλαβής εγγράφου οχήματος
  • printer                        όνομα του εκτυπωτή όπως εμφανίζεται στα παράθυρα
  • check_documents    έλεγχος εγγράφων για την αποτροπή της εκτύπωσης. Γράφουμε τον γραμμωτό κώδικα. Για πολλά χωρίζουμε με κόμμα (,) Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο
  • check_days                ελέγξτε αν έχουν περάσει οι ημέρες από την έκδοση του εγγράφου. Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο
  • check_services          ελέγξτε τα έγγραφα εάν αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες. Γράφουμε τον κωδικό του στοιχείου. Για πολλά χωρίζουμε με κόμμα. Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο
  • customer_plate         συνδυασμός πινακίδας με πελάτη

*Αν θέλω να μην μου βγάζει κάποιες χρέωσεις στον τιμοκατάλογο θα πρέπει να αλλάξω τα προιόντα/υπηρεσίες να μην ανήκουν στην κατηγορία η οποία ο κωδικός της είναι στο parking ini  subcategory .Δηλαδή απο το ini βλέπω ότι όλα τα προιόντα/υπηρεσίες που ανήκουν στην υποκατηγορία με κωδικό 67 εμφανίζονται στον τιμοκατάλογο.