Το αρχείο ρυθμίσεων park.ini βρίσκεται στο φάκελο αρχείων της EMDI (συνήθως C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\emdi park) και μπορούμε να το επεξεργαστούμε με το notepad (σημειωματάριο) των windows:

Ανάλυση ρυθμίσεων

  • receiptform                   φόρμα εκτύπωσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών
  • ticketform                     φόρμα εκτύπωσης απόδειξης εισόδου για παραλαβή οχήματος
  • customercode               κωδικός πελάτη για τα παραστατικά
  • outbound                       κωδικός γραμμής παραστατικού απόδειξης παροχής υπηρεσιών
  • inbound                         κωδικός γραμμής παραστατικού παραλαβής οχήματος
  • printer                            όνομα εκτυπωτή όπως αναγράφεται στα windows
  • check_documents       έλεγχος σε παραστατικά ώστε να μην γίνεται εκτύπωση. Γράφουμε το κωδικό γραμμής παραστατκού. Για πολλά χωρίζουμε με κόμμα. Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο
  • check_days                   έλεγχος αν έχουν περάσει n ημέρες από την έκδοση παραστατικού. Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο
  • check_services             έλεγχος σε παραστατικά αν υπάρχουν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. Γράφουμε το κωδικό είδους. Για πολλά χωρίζουμε με κόμμα. Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο