Οι επιλογές γενικής χρήσης είναι χρήσιμες όταν θέλουμε να καλούμε ένα εξωτερικό πρόγραμμα στέλνοντας δεδομένα από την EMDI.

Πρώτα από όλα φτιάχνουμε την επιλογή που θέλουμε.

Να σημειωθεί ότι μπορείς να επιλέξεις και το εικονίδιο που θέλεις να εμφανίζεται από τα προτεινόμενα.

Χρησιμοποιούμε τις παρακάτω μεταβλητές:

#SID Κωδικός πώλησης
#PID Κωδικός αγοράς
#DES Περιγραφή
#PPR Τιμή αγοράς
#SPR Τιμή πώλησης
#STK Διαθεσιμότητα
#WEI Βάρος

Εκτέλεση αποστολών

#SMS Αποστολή SMS
#EMA Αποστολή Email

Μετά από τη κάθε μεταβλητή για εκτέλεση αποστολών βάζουμε “;” και τον τίτλο προκαθορισμένου κειμένου email ή sms αντίστοιχα.

Παραδείγματα

Όταν πατάς το πλήκτρο και έχεις ορίσει ιστοσελίδα τότε η EMDI στέλνει τα σχετικά παραστατικά:

Ενώ αν καλέσεις κάποιο πρόγραμμα στέλνεται 1 πεδίο:

  1. Κωδικός προϊόντος

πχ:

Το τι θα καλείται ορίζεται στις ρυθμίσεις->αποθήκη/υπηρεσίες->Πλήκτρο γενικής χρήσης

 

Οι επιλογές εμφανίζονται στη καρτέλα προϊόντος/υπηρεσίας