Οι επιλογές γενικής χρήσης είναι χρήσιμες όταν θέλουμε να καλούμε ένα εξωτερικό πρόγραμμα στέλνοντας δεδομένα από την EMDI.

Πρώτα από όλα φτιάχνουμε την επιλογή που θέλουμε.

Να σημειωθεί ότι μπορείς να επιλέξεις και το εικονίδιο που θέλεις να εμφανίζεται από τα προτεινόμενα.

Χρησιμοποιούμε τις παρακάτω μεταβλητές:

#SID   Κωδικός πώλησης
#PID   Κωδικός αγοράς
#DES   Περιγραφή
#PPR   Τιμή αγοράς
#SPR   Τιμή πώλησης
#STK   Διαθεσιμότητα
#WEI  Βάρος

Παραδείγματα

Όταν πατάς το πλήκτρο και έχεις ορίσει ιστοσελίδα τότε η EMDI στέλνει τα σχετικά παραστατικά:

Ενώ αν καλέσεις κάποιο πρόγραμμα στέλνεται 1 πεδίο:

  1. Κωδικός προϊόντος

πχ:

Το τι θα καλείται ορίζεται στις ρυθμίσεις->αποθήκη/υπηρεσίες->Πλήκτρο γενικής χρήσης

 

Οι επιλογές εμφανίζονται στη καρτέλα προϊόντος/υπηρεσίας