Μπορούμε να επιλέξουμε το αρχείο ελέγχου της ζυγιστικής μηχανής στις ρυθμίσεις->Αποθήκη/υπηρεσίες->Ζυγαριά.

π.χ. για τη Bizerba επιλέγουμε το αρχείο plst.txt

Το αρχείο που παράγει η EMDI κάθε φορά που αποθηκεύουμε ένα είδος έχει τη μορφή:

Αναλυτικά:

1. Λειτουργία  (FLAG) (WALO) 1  0 : ∆ηµιουργία, διόρθωση είδους 1 : ∆ιαγραφή είδους Πάντα 0
2. Κωδικός Μηχανογράφησης (ARTICLE NUMBER)(ART_NO) (CWS) 13
3. Κωδικός Τµήµατος (DEPARTMENT No) (ABNU) 3 Πάντα κενό
4. Κωδικός Οµάδας (PRODUCT GROUP) (WGNU) 4
5. Κωδικός ΕίδουςPLU (PLU NO) (PNUM) 6
6. ΤύποςBarcode 1  0 : Instore code 1 : Manufact. code EAN13 2 : Manufact. code EAN8 Πάντα 0
7. ΚωδικόςBarcode  (W/O CHECK DIGIT) (ECO1) 12  (Χωρίς ψηφίο ελέγχου)
8. Μέγεθος χαρακτήρων 1ης γραµµής περιγραφής (FONTSIZE1) 1  0 : σταθερόµέγεθος5 1 – 9 : (1 = µικρότερο, 9 = µεγαλύτερο) Πάντα κενό
9. Μέγεθος χαρακτήρων 2ης γραµµής περιγραφής (FONTSIZE2) 1  0 : σταθερόµέγεθος5 1 – 9 : (1 = µικρότερο, 9 = µεγαλύτερο) Πάντα κενό
10. Περιγραφή 1ηςΓραµµής(ART_TXT1) 48
11. Περιγραφή 2ηςΓραµµής(ART_TXT2) 48 Πάντα κενό
12. Τύπος Είδους  (ARTICLE TYPE) (KLAR) 1  0: Ζυγιζόµ. 5: Counting1 : Μη ζυγιζ. 6: Money St.2 : Αρνητικό 7: MW3 : By-count 8: MF4 : Στ.Βάρους 9: By-counW Πάντα 0
13. Αξία (RETAIL PRICE) (GPR1) 6 (χωρίς κόµµα ή τελ
14. Απόβαρο (TARA) 6 (Σε γραµµάρια) Πάντα κενό
15. ∆ιάρκεια Ζωής (HBA1) 3 (Σε ηµέρες) Πάντα κενό

 

Όταν επιλέγουμε αρχείο που περιλαμβάνει τη λέξη “ishida” τότε παράγεται διαφορετικό αρχείο:

1. Κωδικός Μηχανογράφησης (ARTICLE NUMBER)(ART_NO) (CWS) 17
2. Περιγραφή 1ης Γραµµής (ART_TXT1) 38
3. Αξία (RETAIL PRICE) (GPR1) 7
4. ‘00016’ ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟ ‘00104’ ΤΕΜΑΧΙΑΚΟ 8
5. Κωδικός Οµάδας (PRODUCT GROUP) (WGNU) 4