Το πλήκτρο γενικής χρήσης είναι χρήσιμο όταν θέλουμε να καλούμε ένα εξωτερικό πρόγραμμα στέλνοντας δεδομένα από την EMDI.

#SID   Κωδικός πώλησης
#PID   Κωδικός αγοράς
#DES   Περιγραφή

Όταν πατάς το πλήκτρο και έχεις ορίσει ιστοσελίδα τότε η EMDI στέλνει τα σχετικά παραστατικά:

Ενώ αν καλέσεις κάποιο πρόγραμμα στέλνεται 1 πεδίο:

  1. Κωδικός προϊόντος

πχ:

Το τι θα καλείται ορίζεται στις ρυθμίσεις->αποθήκη/υπηρεσίες->Πλήκτρο γενικής χρήσης