Όλες οι διαθεσιμότητες βασίζονται στα παραστατικά εισόδου και εξόδου. Αν για παράδειγμα θέλουμε ένα προϊόν να έχει στην αποθήκη μας 20 τεμάχια, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα παραστατικό εισόδου, π.χ Δελτίο αποστολής με 20 τεμάχια.

Υπάρχει η δυνατότητα να το ορίζουμε απευθείας στη καρτέλα είδους στο πεδίο διαθεσιμότητας. Για να γίνει αυτό πρέπει, αν είναι ανενεργό, να το ενεργοποιήσουμε στις ρυθμίσεις->αποθήκη:

Με αυτό το τρόπο κάθε φορά που αποθηκεύουμε ένα είδος στην αποθήκη, και έχουμε αλλάξει τη διαθεσιμότητά του, αυτόματα δημιουργείται μια γραμμή με το αντίστοιχο είδος στο παραστατικό με αριθμό ‘0’.

*Προσοχή θα πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο παραστατικό στις ρυθμίσεις->παραστατικά πχ ΑΠΟΓΡΑΦΗ με κωδικό γραμμής 120 και να έχει δημιουργηθεί ένα αρχικό δοκιμαστικό παραστατικό με αριθμό 0.

Τέλος το ορίζουμε και στις ρυθμίσεις->αγορές/πωλήσεις->Απογραφή και υπόλοιπα->Κωδικός γραμμής παραστατικού: