Η έκδοση παραστατικών μπορεί να αυτοματοποιηθεί ως εξής:

1. Δημιουργούμε ένα ραντεβού επιλέγοντας τον πελάτη που θέλουμε να κοπεί το παραστατικό
2. Στις σημειώσεις γράφουμε τον αριθμό του παραστατικού (τον βλέπουμε στις ρυθμίσεις), το κωδικό του είδους, τη ποσότητα και την συνολική αξία. Αυτά τα χωρίζουμε με το σύμβολο “|”.
Το παρακάτω παράδειγμα εκδίδει ένα δελτίο παραγγελίας που περιέχει 1 τεμάχιο προϊόντος με κωδικό P1 και αξία με ΦΠΑ 12 ευρώ: