Όποιο προσαρμοσμένο πεδίο έχει δημιουργηθεί για τα προϊόντα/υπηρεσίες μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε φόρμα παραστατικού.

Με τη σειρά αντιστοιχίζονται στις μεταβλητές #SD1, #SD2, #SD3, #SD4, #SD5, #SD6, #SD7, #SD8, #SD9, #SD0, #S11, #S12, #S13, #S14, #S15, #S16, #S17, #S18, #S19, #S20