Στην EMDI Εμπορική Διαχείριση υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης παραστατικού και αποστολή του στο myDATA. Αυτό γίνεται με αντιγραφή του παραστατικού που θέλουμε να ακυρώσουμε και αποθήκευσή του ως ειδικό ακυρωτικό στοιχείο.

Ρύθμιση για δυνατότητα ακύρωσης παραστατικού στο myDATA

Στο ειδικό ακυρωτικό πρέπει στις ρυθμίσεις->Φορολογικές συνδέσεις να ορίσουμε στις στήλες, κατηγορία myDATA, παραστατικό myDATA και τύπος myDATA, τη λέξη “cancel”