Υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης παραστατικού και αποστολή του στο myDATA με αντιγραφή του παραστατικού που θέλουμε να ακυρώσουμε και αποθήκευσή του ως ειδικό ακυρωτικό στοιχείο.

Στο ειδικό ακυρωτικό πρέπει στις ρυθμίσεις->Φορολογικές συνδέσεις να ορίσουμε στις στήλες, κατηγορία myDATA, παραστατικό myDATA και τύπος myDATA, τη λέξη “cancel”