Στις ρυθμίσεις -> Παραστατικά ξεκλειδώνουμε πατώντας το λουκέτο και στη στήλη “Αριθμός” του επιθυμητού παραστατικού ορίζουμε τον αριθμό που θα εκδοθεί στι επόμενο.

Αν θέλουμε να έχουν κάποια παραστατικά κοινή αρίθμηση, σε αυτά που θέλουμε να ακολουθούν κάποιο, στο πεδίο “Γονικό” γράφουμε το “Κωδικό γραμμής” του αρχικού.