Για να αλλάξουμε στοιχεία κάποιου πελάτη πάμε στις ρυθμίσεις και ξεκλειδώνουμε τα αλληλοεξαρτώμενα πεδία.

Αφού τα ξεκλειδώσουμε μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή (πχ να αλλάξουμε το ΑΦΜ ενός πελάτη).

Πατάμε αποθήκευση και ο ΑΦΜ έχει αλλάξει.