Υπάρχουν περιπτώσεις που η θύρα της βάσης δεδομένων είναι διαφορετική από τη προκαθορισμένη που είναι η 3050.

Ανοίγουμε το αρχείο settings.ini που βρίσκεται στο φάκελο:

και βάζουμε τη θύρα στο πεδίο port:

Αν έχουμε πολλές χρήσεις/εταιρίες τότε ορίζουμε τη βάση: