Η EMDI μπορεί και αναγνωρίζει μέσα από ένα κωδικό αξία ή ποσότητα

Τα παρακάτω παραδείγματα είναι βασισμένα σε ένα είδος με κωδικό 2108013. Στη περίπτωση που θέλουμε αναγνώριση κωδικών πάντα στο είδος που καταχωρούμε στην αποθήκη βάζουμε τον αρχικό κωδικό. Οπότε στις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Αναγνώριση κωδικών ορίζουμε σαν πρόθεμα το 21 και τα ψηφία 7.

  • Αν ο κωδικός καταχωρηθεί ως έχει, δηλαδή 2108013, τότε το σύστημα αναμένει απάντηση από ζυγαριά.
  • Αν ο κωδικός καταχωρηθεί μαζί με στοιχεία ποσότητας ή αξίας, στο παράδειγμα 2108013111580, τότε αυτόματα μπαίνει η ποσότητα ή η αξία.

Ο κωδικός 2108013111580 αποτελείται από το βασικό κωδικό που είναι 2108013 και από την αξία που βρίσκεται στη θέση 8 και έχει 5 ψηφία. Η αξία μπορεί να είναι βάρος ή τιμή. Στα 5 ψηφία περιλαμβάνονται 2 δεκαδικά. Οπότε τα παρακάτω είναι βασισμένα σε αυτόν το κωδικό.


Συνολική αξία 1 τεμαχίου από κωδικό

 


Συνολική αξία από κωδικό με ποσότητα βάσει τιμής είδους

 


Ποσότητα από κωδικό είδους