Στο αρχείο stock.ini που βρίσκεται στο φάκελο emdi_stock που βρίσκεται στο κύριο φάκελο της EMDI (C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI) μπορούμε να κάνουμε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις για τη “Κινητή διαχείριση αποθεμάτων”.

Αναλυτικά

  • price_decimals                         Ορισμός δεκαδικών αξίας (προκαθορισμένο 2)
  • qty_decimals                            Ορισμός δεκαδικών ποσότητας (προκαθορισμένο 0)
  • customfield_qty_change       Προσαρμοσμένο πεδίο στο οποίο ορίζεται αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία ώρα όταν αλλάζει η ποσότητα (1-50, προκαθορισμένο κενό)
  • customfield_price_change   Προσαρμοσμένο πεδίο στο οποίο ορίζεται αυτόματα η τρέχουσα ημερομηνία ώρα όταν αλλάζει η τιμή (1-50, προκαθορισμένο κενό)
  • doc_number                            Το νούμερο του παραστατικού που γίνεται ο ορισμός διαθεσιμότητας (προκαθορισμένο 0)
  • include_prices                         Στο παραστατικό που ορίζεται η διαθεσιμότητα ορίζεται και η αξία (0: όχι, 1: ναι, προκαθορισμένο 0)
  • doc_id                                       Ο αριθμός παραστατικού απογραφής. Ορίζεται η διαθεσιμότητα (προκαθορισμένο 120)
  • port                                            Η θύρα που εκτελείται το λογισμικό (προκαθορισμένο 8888)