Ρυθμίσεις -> Χειρισμός -> Δικαιώματα

Απόκρυψη πελατών με σχέση

Γράφουμε τους κωδικούς γραμμής σχέση πελατών/συνεργατών ώστε να  μην εμφανίζονται οι πελάτες/συνεργάτες που ανήκουν στις επιλεγμένες σχέσεις. Για πολλές σχέσεις χωρίζουμε με κόμμα.